Provincie

Opvolging bevoegdheden Limburgs gedeputeerde Erik Gerits

By februari 20, 2018 No Comments

Op 9 februari 2018 kondigde gedeputeerde Erik Gerits (CD&V) aan dat hij vanaf 1 juni 2018 zijn mandaat als gedeputeerde zal neerleggen. Erik Gerits wordt CEO van KRC Genk.

Deze namiddag besloot de provincieraadsfractie van CD&V, gelet op de zeer beperkte termijn die nog rest in deze legislatuur, om gedeputeerde Erik Gerits niet te vervangen. Binnen CD&V wordt gekeken de bevoegdheden van Erik Gerits te verdelen onder de twee resterende gedeputeerden; Inge Moors en Frank Smeets.

Decretaal is het aantal gedeputeerden vastgelegd op 6 personen. In principe is een vermindering naar 5 personen dus niet mogelijk. Om deze niet vervanging wel mogelijk te maken, is een wijziging van decreet noodzakelijk. De Limburgse CD&V parlementsleden in het Vlaams Parlement zullen op zeer korte termijn een initiatief nemen om het Provinciedecreet (art. 44) te laten wijzigen.

Steven Matheï

Voorzitter CD&V Limburg