Maasmechelen: een smart city!

Technologie beïnvloedt hoe langer hoe meer ons leven. Ook onze gemeente moet hierin meegaan en plannen blijven durven smeden, zowel op korte als op langere termijn. Zoals mensen zijn ook steden of gemeenten allemaal verschillend. Er zijn zeer veel manieren om een stad of gemeente ‘smart’ te maken. In een smart-city zitten de verschillende diensten niet in voorgekleurde hokjes of vakjes. Het is net de samenwerking en uitwisseling van gegevens die hun dienstverlening doeltreffender maakt.

Ons Samen-verder-plan:

 • Slimme burgers: Een gemeente kan pas echt slim zijn als ze haar inwoners, de bedrijven … bij haar projecten weet te betrekken.
  • Fix-my-street: burgers geven zelf aan wanneer er iets stuk is in hun straat of aan het openbaar domein. Zij kunnen hier ook opvolgen welke stappen er ondertussen genomen werden door het gemeentebestuur (gemeenteraadsbesluiten, CBS-besluiten …).
  • De burgerbox: participatie
  • Streaming van openbare vergaderingen zoals gemeenteraden en commissies: de burgers worden betrokken en kunnen van thuis uit meevolgen.
 • Slim leven: Smart cities moeten inwoners, bedrijven en stadsdiensten aanmoedigen nieuwe manieren van organiseren, delen, communiceren en produceren te bedenken om de stedelijke dynamiek te stimuleren.
  • Veiligheid: slimme camera’s en sensoren roepen hulpdiensten op bij noodgevallen zoals bv. vechtpartijen of bij overlast zoals bv. nachtlawaai.
  • Gezondheid: alle defibrillators worden digitaal in kaart gebracht en het platform wordt gedeeld met iedere Maasmechelaar.
 • Slimme mobiliteit:Via draadloze data-uitwisseling tussen voertuigen, infrastructuur en mensen, slimme systemen ontwikkelen.
  • De gemeente moet inzetten op een sharing-systeem van (elektrische) auto’s, bromfietsen en fietsen.
  • Een goed parkeerroutesysteem, met aanduiding van vrije ruimte, kan het optimaal gebruik van parkeergelegenheid ondersteunen. Parkeermanagement omvat ook het reguleren door het tijd-prijsmechanisme; hoe lang mag je ergens staan en tegen welke prijs? Soms wordt kort-parkeren mogelijk gemaakt i.p.v. lang-parkeren, soms andersom, afhankelijk van de soort locatie in de buurt van de parkeerplaats (run versus fun shopping).
  • Verschillende straten (bv. Pauwengraaf) en pleinen worden uitgerust met automatisch verzinkbare paaltjes, die kunnen gebruikt worden om de straat of het plein verkeersvrij te houden tijdens een evenement.
 • Slim milieu: Smart cities denken duurzaam; ze springen zuinig om met energie, water, grondstoffen, voeding en financiële middelen om de welvaart in stand te houden in een wereld in verandering.
  • Digitalisering van de LED-Verlichting. Verlichting wordt aangepast aan de situatie en kan reageren op beweging, waardoor het niet onnodig brandt, maar kan ook gekoppeld worden aan geluidssensoren waarbij het licht bv. feller gaat branden bij geluidsoverlast.
  • Slimme afvalbakken: sensoren laten weten wanneer ze vol zijn. Binnenin zit eveneens een systeem om het afval samen te drukken.
  • Ondergrondse afvalinzameling/containers op enkele strategische plaatsen in Maasmechelen. Betalen kan met een badge/identiteitskaart (voor inwoners van Maasmechelen) of met pasmunt of een bankkaart (voor bezoekers aan de gemeente).

Klik hier om het volgende programmapunt te lezen: Leefbaar Maasmechelen, kwaliteitsvol leven »

Wil je ons verhaal liever op papier óf op een later tijdstip verder lezen: download dan hier ons volledig partijprogramma in PDF-formaat.

« Klik hier om terug te keren naar de vorige pagina