Maasmechelen economisch sterker maken

We willen Maasmechelen verder ‘economisch’ dynamiseren, door onze inwoners aan een job te helpen via het aantrekken van nieuwe bedrijven, maar ook door onze Maasmechelse jongeren ‘klaar te stomen’ voor de vele vacante jobs in onze onmiddellijke omgeving. Uiteraard willen we ook volop kansen bieden aan creatieve en ondernemende Maasmechelaren!  Bijzondere aandacht willen we schenken aan die jongeren die na hun hogere studies niet meer terugkeren naar Maasmechelen.  Hun talent willen we vaker terug naar Maasmechelen halen.  

Ons Samen-verder-plan:

  • Verder inspanningen leveren om ‘eerst’ ons bestaande industrieterrein De Oude Bunders ‘in te breiden’ en dan pas ons nieuwe industrieterrein De Nieuwe Bunders ‘aan te snijden’ voor grote, personeels-intensieve nieuwe bedrijven. Uiteraard steeds volgens de in 2012 afgesproken regels (geen overlastgevende bedrijven toegestaan en bufferzones).
  • De gemeente onderhoudt goede contacten met haar ‘privé-werkgevers’: ze brengt jaarlijks minstens 1 keer onze bedrijfsleiders samen op het gemeentehuis. Ze onderhandelt zo o.a. ook voor stageplaatsen om onze jongeren beter klaar te stomen voor het beroepsleven.
  • We willen nog meer in dialoog gaan met onze scholen om ons aanbod in het secundair onderwijs nog beter af te stemmen op de arbeidsmarkt.
  • Samen met de aanpak van de leegstand in onze handelspanden, ondersteunen we de initiatieven van creatieve en ondernemende Maasmechelaren door eigenaars te stimuleren hun leegstaand pand ter beschikking te stellen (o.a.met pop-ups). Op die manier kunnen de eigenaars leegstand-heffingen vermijden!
  • Maasmechelaren die het moeilijk hebben in de reguliere arbeidsmarkt, mogen niet achter blijven. Voor en met hen ondersteunen we de vele sociale economieprojecten; ons openbaar bestuur moet een voorbeeldklant zijn van deze bedrijven.

Klik hier om het volgende programmapunt te lezen: Maasmechelen sociaal sterker maken »

Wil je ons verhaal liever op papier óf op een later tijdstip verder lezen: download dan hier ons volledig partijprogramma in PDF-formaat.

« Klik hier om terug te keren naar de vorige pagina