MAASMECHELEN SAMEN, VERDER SOCIAAL DYNAMISEREN, SOCIAAL STERKER MAKEN

Vele Maasmechelaren komen graag samen. Nergens anders – in een gemeente van de omvang van Maasmechelen – zijn er zovele sport-, jeugd-, cultuur-, seniorenverenigingen en andere burgerinitiatieven dan in Maasmechelen. Verenigingen zorgen voor verdere sociale dynamiek. Samen zij zijn het ‘cement’ van onze warme Maasmechelse samenleving en verdienen ze onze steun. De gemeente moet nog meer maatregelen nemen om hun werking te faciliteren. Bovendien leven we als Maasmechelaren ook samen met niet-Maasmechelaren in een steeds meer globaliserende wereld: elkaar leren kennen en helpen over de landsgrenzen heen is een christendemocratische plicht. Als gemeentebestuur deze mensen helpen maakt van ‘zij’, ‘wij’.

Ons Samen-verder-plan >

 • Verder investeren in aangepaste accommodatie voor jeugd-, sport- en andere verenigingen:

  Ieder deelgemeente heeft recht op een kwalitatief gemeentelijk wijkcentrum, waarbij alle Maasmechelaren onder dezelfde voorwaarden zich kunnen ‘verenigen’. Een ‘zalen-stappen-plan’ zorgt voor de realisatie, waarbij de integratie van de soms verouderde parochiezalen in onze gemeentelijke werking moet gerealiseerd worden. Een renovatie van de Jagersborg, is hierbij een eerste (proef)project.

  Specifiek voor Opgrimbie wordt een nieuw gemeenschapscentrum geïntegreerd in het opgestarte samenwerkingsproject met VZW Mané, de school en diverse verenigingen, waarbij de oude meisjesschool wordt gerenoveerd in combinatie met een nieuwbouwproject.

Het systeem van ‘investeringssubsidies’, zoals dat al jaren bestaat voor onze sportclubs, moet worden uitgebreid en opengesteld voor al onze verenigingen die willen investeren in een eigen accommodatie, zoals carnaval, cultuur, muziek en dans.

Nieuwe accommodaties voor jeugdverenigingen, zoals o.a. Jong Leut en Chiro Akori

 • Verder onze verenigingen logistiek en financieel ondersteunen:

  Een ‘gemeentelijke klusjesdienst’ zorgt ervoor dat verenigingen die zich hiervoor kandidaat stellen, Maasmechelaren, die een beetje hulp nodig hebben, tegen een vergoeding gaan helpen, met het onderhouden van openbaar domein van voordeur t.e.m. goot, het onderhoud van de kerkhoven …

  De Gemeentelijke Uitleendienst (GUL) verder afstemmen op de noden van de verenigingen.
 • Verder de vele goedwerkende internationale initiatieven, die hoofdzakelijk door vrijwilligers van het jumelagecomité, de vierdepijlerorganisaties en de NGO’s gedragen worden ondersteunen, helpen verdiepen en nog meer bekendheid geven. Daarbij staat een jumelage met een zustergemeente in het Zuiden zeker op de agenda.
 • • Maasmechelen was de eerste gemeente in Limburg met een UITPAS. Ons doel is nog meer Maasmechelaren mogelijkheden en kansen geven om aan ons vrijetijds-gebeuren deel te nemen. Dit systeem van punten sparen en kortingen geven, moet uitgerold worden naar nog meer (privé)partners en verenigingen.

 

Klik hier om het volgende programmapunt te lezen: Multi-CULTUREEL Maasmechelen »

Wil je ons verhaal liever op papier óf op een later tijdstip verder lezen: download dan hier ons volledig partijprogramma in PDF-formaat.

« Klik hier om terug te keren naar de vorige pagina