Samen Maasmechelen: Maasmechelen is een werkwoord.

Nog meer dan in het verleden bouwen we SAMEN Maasmechelen VERDER uit tot een stad waar het goed is om te leven, te winkelen, te werken, te wandelen… De keuzes hiervoor maken we VERDER SAMEN. Maasmechelaren moeten fier kunnen zijn op hun gemeente. Ze moeten nog meer dan in het verleden het idee hebben dat de gemeente ‘van hen’ is. Dat doen we door het beleid sterker te laten vertrekken van bij de burgers. We hebben immers de overtuiging dat onze inwoners beter dan wie ook weten wat nodig is in onze gemeente.

We zetten daarom nog meer op inspraak en participatie in het beleid, door onze Maasmechelaren hiertoe de kans te geven, zonder echter de verantwoordelijkheid te ontlopen voor het nemen van moeilijke beslissingen.

Ons Samen-verder-plan >

  • De door CD&V in deze campagne gelanceerde ‘de burgerbox’ www.deburgerbox.be wordt een instrument van digitale participatie in de gemeente voor alle burgers: het wordt hiervoor uitgerold op gemeentelijk niveau.
  • Onze adviesraden worden verder uitgebouwd en nieuw leven in geblazen: hun leden worden onze ‘bruggenbouwers’ tussen bevolking en beleid.
  • We zetten verder in op gestructureerde dialoog op wijkniveau via nieuwe en de bestaande vergaderingen per wijk. Ook ondersteunen we verder de inspraakvergaderingen, die per wijk verantwoordelijkheid nemen over de besteding van een gemeentelijk budget.

Klik hier om het volgende programmapunt te lezen: Maasmechelen, een sterk stadsmerk »

Wil je ons verhaal liever op papier óf op een later tijdstip verder lezen: download dan hier ons volledig partijprogramma in PDF-formaat.

« Klik hier om terug te keren naar de vorige pagina