Multi-CULTUREEL Maasmechelen

Voor een MULTICULTUREEL Maasmechelen willen wij gaan … Samen. Verder!

Cultuur en culturele activiteiten zijn in iemands leven als ‘de kruiden’ in een heerlijke maaltijd. Ze brengen kwaliteit, creativiteit, spanning in het leven. Cultuur brengt mensen SAMEN, in Maasmechelen van verschillende afkomst en religie: multi-CULTUUR zit vanzelf in ons DNA.

Ons mooie reeds bestaande (multi-) cultureel aanbod moet verder uitgebreid worden, niet alleen om nog meer mensen Maasmechelen te laten ontdekken, maar vooral ook om alle Maasmechelaren toe te laten hun dagelijks leven uit te diepen en hun creativiteit kansen te geven. We zullen niet besparen op het budget van CULTUUR. We zetten sterk in op cultuurspreiding en de ondersteuning van cultuurparticipatie maar ook op de ondersteuning van actieve cultuurcreatie voor mensen, organisaties en verenigingen die zelf cultuur creëren, ook grensoverschrijdend.

Ons Samen-verder-plan >

  • Het CC in Eisden wordt, samen met onze prachtige schouwburg, als dé Maaslandse Cultuurtempel, grondig gerenoveerd, herdacht en vernieuwd, om het culturele aanbod binnen onze gemeente verder het ‘podium’ te geven dat het verdient.
  • Onze muziek- en kunstacademies moeten verder gepromoot blijven als dé centra waar creatief talent verder wordt begeleid en ‘fijn geslepen’.
  • Uitbouw van een STEM-academie.
  • Aanwerven van een gerenommeerde cultuur-projectmanager, eventueel extern ingehuurd om evenementen te creëren op Maasmechelse leest waarbij Maasmechelse creatievelingen hun ding kunnen doen …
    bv. ‘Maasmechelen Hoofdstad van het Water’-evenement.
  • De erkenning als Unesco-wereld-erfgoed van onze mijncité zit in haar laatste, beslissende rechte lijn: de gemeente verleent hieraan al haar mogelijke steun.
  • Aan cultuur doe je samen: het organiseren van culturele projecten aanmoedigen en ondersteunen, zo brengen we mensen onderling, verenigingen (zoals de oudstrijders) en heemkundige kringen samen, ook bij grensoverschrijdende initiatieven. Cultuur als bindmidddel. Bv. organiseren van een grensoverschrijdende fietstocht langs ons erfgoed en dat van onze buurgemeente aan de andere kant van de Maas.
  • We brengen ook Cultuur voor en naar onze burgers: kwalitatief en gerenommeerde voorstellingen moeten gecombineerd worden met voor ieder toegankelijkere producties en initiatieven zoals o.m. :

RETRO-Pauwengraaf organiseren: met de installatie van een lange eettafel op de Pauwengraaf waarbij iedereen kan aanschuiven, en waarbij heel onze Maasmechelse HORECA en verenigingen het beste van zichzelf laten zien.

We willen een Graffiti-project voor onze jongeren organiseren i.s.m. jeugd-en cultuurraad en brengen zo terug leven en artistieke kwaliteit in bepaalde betonnen, grijsgrauwe gebouwen van onze gemeente

Een foodtruck-festival in het gemeentelijk park tussen sporthal de Kommel en het gemeentehuis.

Kleurrijk MM verbindt alle MM: het wordt terug een gemeentelijk initiatief.

Klik hier om het volgende programmapunt te lezen: Maasmechelen verder in goede bestuurshanden »

Wil je ons verhaal liever op papier óf op een later tijdstip verder lezen: download dan hier ons volledig partijprogramma in PDF-formaat.

« Klik hier om terug te keren naar de vorige pagina