ARMOEDEBESTRIJDING

In Maasmechelen wordt 28,5 % van onze kinderen geboren in een kansarm gezin. Er is nood aan een klare budgettaire doelstelling. Een verhoging van middelen om in te zetten op armoedebestrijding is voor ons prioritair.

Ons Samen-verder-plan > 

 • Voorzien van een ruilwinkel of fietsbib voor fietsen of andere materialen.
 • Aandacht voor armoede in de participatie aan het gemeentelijk vrijetijdsaanbod, jeugd- en sportverenigingen en het cultureel leven via de Uitpas: deze verder uitwerken.
 • Alle Maasmechelaren moeten de mogelijkheid hebben om bij een vereniging aan te sluiten: indien hiervoor financiële obstakels zijn, moet de gemeente ook hierin faciliteren. Een gespreide betaling van het lidgeld is een aandachtspunt. Deze extra-administratieve belasting voor de vereniging wordt gehonoreerd in het subsidiereglement.
 • De Rap op Stap-werking verder ondersteunen.
 • Ondersteuning jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare jongeren en straathoekwerk.
 • Elk kind in Maasmechelen moet een tablet en toegang tot internet hebben. Tablets voorzien in de bib die kunnen uitgeleend worden voor een jaar voor kinderen in armoede. Ook zij moeten kunnen gebruik maken van ICT.
 • In overleg gaan met zorgverstrekkers om Derdebetalersregeling te promoten.
 • De LAC-werking (Lokale Advies Commissie) betreffende afsluiten elektriciteit: verder ondersteunen en toezien op de werking ervan.
 • Organiseren van inspraakvergaderingen met verenigingen waar armen het woord nemen.
 • Inzetten op tewerkstellingsprojecten. Sociale economie verder uitbreiden (SBM, Maatwerk, Hebe).
 • Mobiel Infobusje als aanspreekpunt in de wijken zodat mensen proactief worden geïnformeerd over hun sociale grondrechten en het aanbod aan dienstverlening voor maatschappelijke problemen.
 • Volkstuintjes voorzien waar in samenwerking met tuinverenigingen opleidingen rond tuinieren worden gegeven. Dit bevordert het eten van gezonde voeding en ‘samen’werken en bevordert sociale omgang om vereenzaming tegen te gaan…

Klik hier om het volgende programmapunt te lezen: Extra – onze plannen en ideeën over : Maasmechelen, hoofdstad van het water »

Wil je ons verhaal liever op papier óf op een later tijdstip verder lezen: download dan hier ons volledig partijprogramma in PDF-formaat.

« Klik hier om terug te keren naar de vorige pagina