Tanja Imbornone

4de Schepen
Bevoegd voor:

Financiën
Personeel
Ict & digitalisering