Mustafa Uzun

3de Schepen
Bevoegd voor:

Tewerkstelling
PWA
Kinderopvang
Onderwijs
Bibliotheek
Gelijke kansen & diversiteit
Leefbaarheid
Leefmilieu
Duurzaamheid