Johan Wolk

6de Schepen
Bevoegd voor:

Cultuur & Erfgoed
Jeugd
Sport
Ontwikkelingssamenwerking & Jumelages